Personservice er opptatt av å utvikle og gi et godt tilbud, informasjon og opplæring til utviklingshemmede og deres pårørende. Vi ønsker også å gå i dialog med de ulike tjenestene tilknyttet brukergruppen for å informere, skolere og utvikle.