Martin og Mamsen

Velkommen til oss!

Her vil vi dele sider av livet vårt som kan åpne opp for økt forståelse og kunnskap om det å være annerledes. Gjennom åpenhet rundt annerledeshet ønsker vi å bidra til å sette fokus på dagligdagse problemstillinger i hverdagen, men også sette dagsorden for hva vi er opptatt av og hva vi ønsker å kunne være med på å påvirke til glede for oss selv og andre.

Vi har en målsetning om å starte en videoblogg / podcast hvor vi kan ta opp små og store ting, og forhåpentligvis kan vi etterhvert også få gjester som kan bidra med å svare på ting vi lurer på.

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at siden er under oppbygging, men så snart vi har noe spennende å melde, vil vi dele.

Martin & Mamsen