Anbefalte nettsted

NAKU – Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

NAKUs kunnskapsbank fungerer som en veiviser til kunnskap om tjenester til personer med utviklingshemming. Her finner du artikler, filmer, lenkesamlinger og annet innhold knyttet til de aller fleste temaene NAKU arbeider med.

Ta turen innom for å lære og se hva som rører seg innenfor fagmiljøet.

Les mer 

Trondheim Kommune – En bedre hverdag for alle

Utviklingsfremmende helse og omsorgstjenester
• Mål
• Strategier
• Handlingsdel

Denne strategiplanen er for øyeblikket under revidering, men du kan laste ned dagens strategiplan her

Trondheim Kommune – Barne- og familietjenesten (BFT)

I noen faser av livet trenger alle støtte. Barne- og familietjenesten skal bidra med råd og veiledning. Dette gjelder for brukergruppen 0-18 år.

For mer informasjon klikk her.

Trondheim Kommune – Helse og velferd

Helse og velferdstjenesten har ansvar for kommunens helse- og velferdstjenester i egne hjem og i private og kommunale institusjoner. Helse- og velferdstjenesten har også ansvar for å yte økonomisk sosialhjelp, for rådgivning, veiledning og oppfølgingsbistand til personer med ulike livsproblemer. Det er viktig å merke seg at helse og velferd kommer inn etter fylte 18 år.

Les mer her