Formidling av tjenester

Flere av ungdommene vi er i kontakt med har, og vil ha, behov for et tilrettelagt arbeidsmiljø i framtiden. Uansett hva vi har med oss i bagasjen finnes det alltid en ressurs som man kan bygge videre på og som gir oss følelsen av å mestre noe. I samarbeid med Momo Waldorfskole på Heimdal ønsker vi å etablere en samarbeidspool med bedrifter og læresteder som kan tilby arbeidstrening for å kunne tilby ungdommene en arena for læring og mestring.
Siden ingen mennesker er like, vil det være behov for et mangfold av mulige arbeidssteder og lærebedrifter. I første omgang er det ønskelig med arbeidstrening en dag i uken før man eventuelt roterer arbeidsplass eller utvider avtalen.