Gutteklubben grei

«Gutteklubben Grei» er en gruppe med jevnaldrende tenårings gutter og som er elever ved Momo Waldorf skole. Alle som går der, har Individuell Opplæringsplan og er unntatt alle ordinære opplæringsmål i skolen. Videre har ungdommene ulike fysiske og sosiale utfordringer tilknyttet til det å mestre hverdagen på lik linje med jevnaldrende både på skole og i fritiden.

Ungdommene har et stort behov for å lære, forstå og mestre dagligdagse sosiale settinger. Gruppen har blitt etablert med støtte fra foreldrene, og har som formål å legge til rette for å etablere, styrke og vedlikeholde varig vennskap, i et trygt miljø og med forutsigbare rammer.

Guttene skal i fellesskap, men med hjelp og veiledning, planlegge felles aktiviteter som alle vil delta på, lære seg å formidle på en god måte «hva som er bra for meg» og «hva kan jeg gjøre for deg». Gjennom å tilrettelegge for positive og stimulerende vennskap kan vi også bidra med å styrke guttenes eget selvbilde, men også bidra til mestringsfølelse, initiativtaking og trene på nødvendige ADL-ferdigheter sammen i et lite og trygt miljø. Det vil også bli lagt til rette for at dagsaktuelle temaer skal kunne bli tatt opp og diskutert med en ansvarlig voksen, når det er behov for dette.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.