Tilrettelagte boliger for framtiden

Velferdsteknologi – Bærekraft – Kostnadseffektivt


Visjon

• Legge til rette for utvikling av tjenestene, samt bygge opp under opplevelsen av egen selvstendighet og mestringsfølelse.
• Åpne for utstrakt bruk av velferdsteknologi og selvforsynte boligløsninger for å kunne bidra til utvikling av et godt velferdstilbud for framtiden og bærekraft basert på forskning og tett samarbeid med det teknologiske utviklingsmiljøet.
• Pioner-virksomhet innenfor et område som vi bare så vidt har sett begynnelsen av.

Bakgrunn

• Barn med Williams Syndrom, ADHD og lett psykisk utviklingshemming
• Bonusdatter med Asperger Syndrom og ADD
• Trondheim Kommune trenger flere boliger tilpasset brukergruppen
• Et behov for implementering og bruk av velferdsteknologiske løsninger for å møte framtidens utvikling innenfor innovasjon og teknologi i et samfunnsøkonomisk perspektiv for helsetjenesten

For mer informasjon og bakgrunn rundt det private initiativet, les mer her.