Tilrettelagte boliger for framtiden

Velferdsteknologi – Bærekraft – Kostnadseffektivt


Visjon

• Legge til rette for utvikling av tjenestene, samt bygge opp under opplevelsen av egen selvstendighet og mestringsfølelse.
• Åpne for utstrakt bruk av velferdsteknologi og selvforsynte boligløsninger for å kunne bidra til utvikling av et godt velferdstilbud for framtiden og bærekraft basert på forskning og tett samarbeid med det teknologiske utviklingsmiljøet.
• Pioner-virksomhet innenfor et område som vi bare så vidt har sett begynnelsen av.

Bakgrunn

• Barn med Williams Syndrom, ADHD og lett psykisk utviklingshemming
• Bonusdatter med Asperger Syndrom og ADD
• Trondheim Kommune trenger flere boliger tilpasset brukergruppen
• Et behov for implementering og bruk av velferdsteknologiske løsninger for å møte framtidens utvikling innenfor innovasjon og teknologi i et samfunnsøkonomisk perspektiv for helsetjenesten

For mer informasjon og bakgrunn rundt det private initiativet, les mer her.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.