Om meg

Never regret a day in your life

Good days give happiness, bad days experience, worst days gives lessons, but the best days will give memories

Unknown

Gründer & Consultant, helsefagutdannet, med erfaring fra prosjekt- og organisasjonsledelse, samt kurs, events, arrangement og konferanser.

Lidenskapelig interessert i saker tilknyttet velferdsteknologi og hvordan man kan gjøre helsevesenet og tjenestene i stand til å møte fremtiden gjennom bruk av nye og eksisterende teknologi til beste for den enkelte bruker. Jeg tror sterkt på at det er mulig å optimalisere både kvaliteten på tjenestene og de samfunnsøkonomiske begrensningene som stadig befinner seg under press, gjennom bevisst bruk av velferdsteknologiløsninger.

Pågående prosjekt:

Tilrettelagte boliger for framtiden:

  • Etablere tilrettelagt bolig tilpasset unge voksne med tilrettelegging- og oppfølgingsbehov
  • Se på den enkelte brukers opplevelse av økt mestring og selvstendighet ved hjelp av målrettet bruk av velferdsteknologiske hjelpemidler
  • Gjennom tett samarbeid med norske utviklere og leverandører, ta i bruk, teste og videreutvikle eksisterende og innovative løsninger. På denne måten kan de unge voksne få teste ut ulik teknologi som kan tilpasses den enkelte, samt bidra til en enklere hverdag for flere.
  • Ved å benytte norske utviklere og leverandører, bidrar vi til å synliggjøre og løfte fram norske utviklere og leverandører.
  • Brukerens egen opplevelse av økt mestring og selvstendighet samt en eventuell samfunnsøkonomisk gevinst vil bli målt gjennom forskning.
  • Dersom vi gjennom forskningsfunn kan dokumentere en positiv utvikling hos den enkelte bruker, vil den menneskelige ressursen kunne omfordeles til andre mennesker med et større hjelpebehov. På denne måten oppnår vi også en samfunnsøkonomisk gevinst, uten at det går på bekostning av den enkelte brukeren. 
  • Dokumentasjon gjennom kvalitativ forskning kan videre både forsvare, men også styrke, behovet for å omorganisere og satse på å videreutvikle tjenestetilbudet tilknyttet det tilrettelagte boligtilbudet i kommunene for å i større grad kunne yte skreddersøm til alle hjemmeboende med ulike behov og ønsker for egen bosituasjon, men også for å kunne bli i stand til å møte framtidens krav til utvikling, satsning og bruk av framtidens teknologiske nyvinninger.

Det må likevel tydeliggjøres at økt bruk av velferdsteknologi på ingen måter er ment å erstatte menneskelig kontakt og personlig oppfølging, men må ses som en mulighet til at enkeltindividet skal kunne leve et mer selvstendig og uavhengig liv som mulig, ut ifra egne forutsetninger og behov.

 

Tilrettelagt aktivitetstilbud for ungdommer og unge voksne:

  • Gutteklubben Grei
  • Fritidsklubb
  • Flere aktiviteter er under utvikling
 

Nedlastbar CV i PDF

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.